08.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 08.11.2019г. в 15:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

06.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 06.11.2019г. в 13:30 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

03.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 03.11.2019г. в 23:30 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

03.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 03.11.2019г. в 20:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

03.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 03.11.2019г. в 13:20 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

02.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 02.11.2019г. в 14:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 01.11.2019г. в 14:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

30.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 30.10.2019г. в 15:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

27.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 27.10.2019г. в 17:40 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 26.10.2019г. в 16:45 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 26.10.2019г. в 10:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 26.10.2019г. в 13:30 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

25.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 25.10.2019г. в 14:30 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

23.10.2019

Съобщение

ОИК Горна Оряховица уведомява, че телефонният номер за приемане на сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения в изборния процес е 0879225313.

23.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 23.10.2019г. в 16:30 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

21.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 21.10.2019г. в 16:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

18.10.2019

Съобщение

ОИК Горна Оряховица определя секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, съгласно прието решение №115/17.10.2019г., както следва:

 

- секция № 040600004, гр. Горна Оряховица, Клуб на пенсионера, ул. „Вичо Грънчаров“ № 19;

- секция  № 040600005, гр. Горна Оряховица, СУ „Георги Измирлиев“, ул. „Ангел Кънчев“ № 17;

- секция  № 040600014, гр. Горна Оряховица, Клуб на инвалида, ул. „Патриарх Евтимий“ № 4;

- секция  № 040600016, гр. Горна Оряховица, ДАСП, ул. „Патриарх Евтимий“ № 5;

- секция  № 040600025, гр. Горна Оряховица, Сграда в двора на общината, пл. „Георги Измирлиев“ № 5.

 

Заявки за помощ в деня на изборите за общински съветници и кметове за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се правят на телефон: 0618/2-21-50, както и на адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ 5 – сградата на община Горна Оряховица, считано от 07:00 часа на 27.10.2019г

17.10.2019

Съобщение

Обучение на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Горна Оряховица ще се осъществи на:

22.10.2019г. /вторник/ от 18:00 часа в Голямата зала на община Горна Оряховица /за членове на СИК от №040600002 до 040600054 включително/ в гр. Горна Оряховица/;

23.10.2019г. /сряда/ от 17:30 часа в Голямата зала на община Горна Оряховица /за членове на ПСИК ( ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ) и СИК в населените места извън общинския център/.

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 17.10.2019г. в 16:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

15.10.2019

Съобщение

15.10.2019

Съобщение

 

ЗАСТЪПНИЦИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет могат да регистрират застъпници като подадат заявление за регистрация – Приложение №73-МИ от изборните книжа до 17:00ч. на 26-ти октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет лица или изрично упълномощени от тях лица. Когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица се представя заверено копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител и на технически носител в електронен вид excel формат по образец – Приложение 73-МИ от изборните книжа и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници – Приложение 75-МИ от изборните книжа.

Образец на електронния носител е приложен тук.

15.10.2019

Съобщение

Указания относно обработването и защитата на лични данни в изборния процес, които са издадени от ЦИК, съвместно с Комисията за защита на личните данни 

 Указания лични данни изтеглете ТУК

15.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Изискуемата форма изтеглете ТУК

11.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 11.10.2019г. в 15:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

08.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 08.10.2019г. в 15:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

04.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 04.10.2019г. в 13:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

02.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 02.10.2019г. в 15:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

01.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 01.10.2019г. в 17:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

30.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 30.09.2019г. в 11:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

28.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 28.09.2019г. в 16:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

26.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 26.09.2019г. в 15:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 24.09.2019г. в 12:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 24.09.2019г. в 17:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

23.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 23.09.2019г. в 17:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

23.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 23.09.2019г. в 12:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

18.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 18.09.2019г. в 15:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 16.09.2019г. в 17:00 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

14.09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинска избирателна комисия Горна Оряховица  уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
       
       
       
Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).
13.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 13.09.2019г. в 17:30 ч. ще се проведе заседание в гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

07.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия уведомява заинтересованите лица, че адреса на комисията е гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, СТАЯ 114

още съобщения

Календар

Решения

  • № 208 / 28.09.2021

    относно: Заявление от Виктор Недев Азманов за предсрочно прекратяване на правомощията му като общински съветник.

  • № 207 / 16.04.2021

    относно: Заявление от Димитър Стойков Николов за прекратяване на правомощията му като общински съветник.

  • № 206 / 15.04.2021

    относно: Заявление от Николай Стефанов Георгиев за отказ да бъде общински съветник

всички решения