№ 208 / 28.09.2021

ОТНОСНО : Заявление от Виктор Недев Азманов за предсрочно прекратяване на правомощията му като общински съветник.

№ 207 / 16.04.2021

ОТНОСНО : Заявление от Димитър Стойков Николов за прекратяване на правомощията му като общински съветник.

№ 206 / 15.04.2021

ОТНОСНО : Заявление от Николай Стефанов Георгиев за отказ да бъде общински съветник

№ 205 / 02.04.2021

ОТНОСНО : Заявление от Григор Илиев Минков за прекратяване на правомощията му като общински съветник

№ 204 / 30.01.2020

ОТНОСНО : Приемане на писмено становище по адм. дело 1150/2020г. по описа на ВАС, образувано по Жалба с вх. № 5075 от 27.11.2019г. от Огнян Стоянов в качеството му на пълномощник на Местна коалиция „БСП за България, ПП „АБВ“ ПП „Движение 21“ против Решение 466 от 19.11.2019 по адм.дело 675/2019 по описа на Административен съд Велико Търново, с което е потвърдено Решение № 142-МИ/28.11.2019г. на ОИК Горна Оряховица.

№ 203 / 20.01.2020

ОТНОСНО : Приемане на писмено становище по адм. дело 662/2020г. по описа на ВАС, образувано по Жалба с вх. № 5361 от 16.12.2019г. от Местна коалиция „БСП за България“, представлявана от пълномощника си Огнян Стоянов против Решение 489 от 09.12.2019 по адм.дело 694/2019 по описа на Административен съд Велико Търново, с което е отхвърлена жалбата на МК „БСП за България“ против Решение № 188 от 03.11.2019г. на ОИК Горна Оряховица

№ 202 / 14.01.2020

ОТНОСНО : Запознаване с Жалба с вх. № 5361 от 16Л2.2019г. от Местна коалиция „БСП за България“, представлявана от пълномощника си Огнян Стоянов против Решение 489 от 09.12.2019 по адм.дело 694/2019 по описа на Административен съд Велико Търново, с което е отхвърлена жалбата на МК „БСП за България“ против Решение № 188 от 03.11.2019г. на ОИК Горна Оряховица, и определяне на процесуален представител на ОИК Горна Оряховица

№ 201 / 13.12.2019

ОТНОСНО : Заявление от Стефчо Иванов Алипиев за прекратяване на правомощията му като общински съветник

№ 200 / 09.12.2019

ОТНОСНО : Запознаване с Жалба с вх. № 5075 от 27.11.2019г. от Огнян Стоянов в качеството му на пълномощник на Местна коалиция „БСП за България, ПП „АБВ“ ПП „Движение 21“ против Решение 466 от 19.11.2019 по адм.дело 675/2019 по описа на Административен съд Велико Търново, с което е потвърдено Решение № 142-МИ/28.11.2019г. на ОИК Горна Оряховица, определяне на процесуален представител на ОИК Горна Оряховица и Запознаване с Решение № 489/09.12.2019г. по aдм. дело № 694/2019г., с което жалбата на Местна коалиция „БСП за България“ ПП „АБВ“, ПП „Движение 21“ против решение №188-МИ/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица е отхвърлена.

№ 199 / 26.11.2019

ОТНОСНО : Запознаване с Протокол от проведено съдебно заседание на дата 22.11.2019г по адм.дело № 694/19 по описа на Административен съд Велико Търново, определяне на представител на ОИК Горна Оряховица, който да осъществя процесуално представителство пред Административен съд Велико Търново в съдебното заседание по административно дело № 694/2019, насрочено за 02.12.2019г. от 15:30 часа и приемане на писмено становище.

№ 198 / 18.11.2019

ОТНОСНО : Запознаване с Протокол от проведено съдебно заседание на дата 15.11.2019г по адм.дело № 694/19 по описа на Административен съд Велико Търново, комплектоване и представяне на документите, изискани от съда, изискване на документи от Община Горна Оряховица във връзка с откритото производство по реда на чл. 193 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, както и определяне на представител на ОИК Горна Оряховица, който да осъществя процесуално представителство пред Административен съд Велико Търново в съдебното заседание по административно дело № 694/2019, насрочено за 22.11.2019г. от 13:00 часа и приемане на писмено становище.

№ 197 / 14.11.2019

ОТНОСНО : Oпределяне на представител на ОИК Горна Оряховица, който да осъществя процесуално представителство пред Административен съд Велико Търново по административно дело № 694/2019, обсъждане на становище и доказателства по административното дело

№ 196 / 12.11.2019

ОТНОСНО : Отваряне на запечатано помещение в община Горна Оряховица, представяне на АС Велико Търново на чувалите на посочените от съда секционни комисии, в които се намират изборните книжа и определяне на членове на ОИК Горна Оряховица, които да транспортират изискуемите изборни книжа до АС Велико Търново.

№ 195 / 11.11.2019

ОТНОСНО : Отваряне на запечатано помещение в община Горна Оряховица, изваждане на недействителни бюлетини от чувалите и определяне на членове на ОИК Горна Оряховица, които да транспортират изискуемите изборни книжа до АС Велико Търново

№ 194 / 08.11.2019

ОТНОСНО : Заявление от Добромир Стойков Добрев за отказ да бъде общински съветник

№ 193-A / 06.11.2019

ОТНОСНО : определяне на представители на ОИК Горна Оряховица за предаване на избирателните списъци от произведения втори тур на избори за общински съветници и кметове на 03.11.2019 г. на ТЗ „ГРАО“към МРРБ.

№ 193 / 03.11.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРУШЕТО на 03.11.2019г.

№ 192 / 03.11.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНА ОРЯХОВИЦА на 03.11.2019г.

№ 191 / 03.11.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПИСАРЕВО на 03.11.2019г.

№ 190 / 03.11.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРАГАНОВО на 03.11.2019г.

Календар

Решения

  • № 208 / 28.09.2021

    относно: Заявление от Виктор Недев Азманов за предсрочно прекратяване на правомощията му като общински съветник.

  • № 207 / 16.04.2021

    относно: Заявление от Димитър Стойков Николов за прекратяване на правомощията му като общински съветник.

  • № 206 / 15.04.2021

    относно: Заявление от Николай Стефанов Георгиев за отказ да бъде общински съветник

всички решения